čtení 4 minut | Blog / Založení kavárny

Vysnili jste si jako podnikání kavárnu. Teď se pouštíte do jejího založení, což z počátku znamená spousty legislativy a vyřizování. Jedním z prvních rozhodnutí před otevřením kavárny je zvolení právní formy podnikání. Přečtěte si, jak na to.

majitel kavárny
Kavárna je radost, ale také náročný business. Ten začíná u plánování a obíhání úřadů. Jedním z prvních legislativních úkolů je výběr právní formy podnikání. Zdroj obrázku: Canva pro

Co to je právní forma podnikání

Volba právní formy je velice důležité rozhodnutí a je potřeba ho dobře zvážit. Toto rozhodnutí má totiž dlouhodobé ekonomické, daňové a právní důsledky. Obchodní zákoník nabízí vám, jakožto budoucím podnikatelům, několik právních forem podnikání. Záleží jen na vás, kterou si vyberete. Každá právní forma podléhá určitým právním normám, které budou následně ovlivňovat vaše další podnikatelské rozhodování.

Původní formu podnikání samozřejmě nemusíte trvale zachovávat. S vaším dalším případným rozvojem ji můžete později změnit.

Podnikání kavárna: výběr právní formy

Jako první rozhodující faktor bude, zda chcete mít kavárnu jako podnik jednotlivce jako podnikání vícero partnerů, tedy:

 • živnostenské podnikání
 • či obchodní korporace.

 

Obchodní korporace potom dále dělíme na:

 • veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.), též nazývané jako společnosti osobní a
 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.), též nazývané jako společnosti kapitálové.

Založení kavárny: živnost nebo s. r. o.?

Při rozhodování vám pomůže zodpovědět si tyto následující otázky:

 • Zakládám firmu sám nebo se společníky? 
 • Jak velké podnikatelské riziko chci nést?
 • Jaké jsou náklady na založení a udržování právní formy?
 • Jaká je výhodnost z daňového hlediska?
 • Jakým způsobem se ručí v případě úpadku?
 • Jaká je potřeba základního kapitálu pro založení?

Jak založit kavárnu jako živnost

Forma živnostenského podnikání je vhodná především pro ty nejmenší firmy. Jakožto živnostník v oboru kavárenství musíte vlastnit živnostenský list pro obor hostinská činnost. Ta spadá pod živosti řemeslné a je proto nutné doložit vaši kvalifikaci v oboru. A to buďto:

 • 1 rokem praxe a výučním listem: středoškolským vzděláním v oboru (nebo příbuzném oboru)
 • 1 rokem praxe a maturitou: středoškolským vzděláním v oboru (nebo příbuzném oboru)
 • 1 rokem praxe a vyšším odborným vzděláním v oboru (nebo příbuzném oboru)
 • vysokoškolským vzděláním v oboru (nebo příbuzném oboru)
 • uznáním odborné kvalifikace dle zákona 18/2004 Sb. nebo uznání úplné kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.
 • odbornou rekvalifikací a 1 rokem praxe v oboru
 • 6 lety praxe v oboru
 • kvalifikací získanou v jiném státě EU dle § 7 živnostenského zákona

Chcete otevřít kavárnu a nemáte kvalifikaci?

Přihlaste se k nám na akreditovaný kurz Barista a splňte si svůj sen o vlastní kavárně!

Výhody a nevýhody živnostenského podnikání

Výhody:

 • minimální právní povinnosti
 • nízké správní výlohy na založení firmy
 • formu účetnictví si může živnostník většinou zvolit sám
 • zisk podléhá pouze daní z příjmů fyzických osob
 • možnost uplatnit výdaje paušální částkou (je-li to výhodnější)
 • samostatnost a volnost při rozhodování
 • není nutný počáteční kapitál
 • činnost lze přerušit nebo ukončit velmi jednoduše

Nevýhody:

 • podnikatel ručí celým svým majetkem a tím nese velké riziko
 • omezený přístup k úvěrům
 • jsou dány vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele
 • z psychologického hlediska může živnostník působit v obchodních kontaktech jako malý a nevýrazný partner

Jak otevřít kavárnu jako společnost s ručením omezeným

Nejčastější formou obchodních společností je společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným může být založena i jen jednou osobou.

 

Základní kapitál je tvořen vklady společníků a společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Všichni společníci ručí společně a bez rozdílu za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Jak založit obchodní společnost?

Obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli a pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena.

 

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého ze společníků včetně způsobu a lhůty splacení vkladů
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob jakým jednají jménem společnosti
 • jména a bydliště prvních členů dozorčí rady společnosti, pokud se zřizuje
 • určení správce vkladů, pokud je

Kolik zaplatím za společnost s ručeným omezením?

Dnes jde založit společnost i s korunou x počet lidí zakládající společnost. Tedy celková výše všech vkladů ovšem musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.

Kdy mohu podat návrh na zápis do obchodního rejstříku?

Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno minimálně 30%. 

Zakládáte-li společnost pouze vy, společnost může být zapsána do obchodního rejstříku pouze v případě, že je její základní kapitál splacen v plné výši.

Výhody a nevýhody společnosti s ručeným omezením

Výhody:

 • omezené ručení společníků
 • pro přijetí velké části rozhodnutí není potřebný souhlas všech společníků
 • vklad lze splatit do pěti let (pro zapsání do obchodního rejstříku však musí být splaceno 30% každého vkladu)
 • do společnosti jde vložit i nepeněžitý vklad

Nevýhody:

 • nutný počáteční kapitál
 • zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob ve výši 19 %, vyplacené podíly na zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %. To znamená, že zisk se de facto daní dvakrát
 • větší administrativní náročnost na chod společnost

Chcete věnovat svůj čas vaší budoucí kavárně, ne legislativě?

Stačí nechat Kubovi kontakt! Lázeňská káva znamená nejen skvělou kávu, ale i podporu začínajících kavárníků. Ať už odbornou konzultací, partnerským programem či rovnou franšízou.

Kontaktujte nás

kontakt
Jakub Gerža
kuba@lazenskakava.cz

  Byl článek užitečný?

  Průměrné hodnocení 4 / 5. Hodnocení: 1

  Buďte první kdo ohodnotí..

  Pražíme především výběrovou kávu a zajišťujeme služby pro kavárny a firmy.
  Doporučujeme pro kavárny
  zrnková káva a kapsle
  Výběrová káva pražíme kávu pro kavárny dle chutí zákazníků
  školení latteart
  Baristické kurzy kurz Barista s akreditací MŠMT a menší kurzy
  velkoobchod kávy a vybavení
  Velkoobchod kávy káva, kávové vybavení a příslušenství
  služby pro kavárny

  Spokojení zákazníci

  95% spokojených zákazníků

  Čerstvá káva

  pražíme 10+ druhů káv

  Vše pro přípravu kávy

  70+ značek kávového vybavení

  Doprava zdarma

  při objednávce nad tisíc Kč