čtení na 5 minut | kategorie : Blog, Založení kavárny

Chcete si založit kavárnu a tápete, jakou právní formu podnikání zvolit? Zmatenost je v tomto případě zcela pochopitelná. Pročítat zákoníky po večerech totiž nepatří zrovna mezi nejoblíbenější aktivity. Nastudovali jsme tedy jednotlivé nástrahy, výhody a nevýhody různých forem podnikání a vybrali ty, které se s největší pravděpodobností budou týkat většiny z vás. 

Volba právní formy je velice důležité rozhodnutí a je potřeba ho dobře zvážit. Toto rozhodnutí má totiž dlouhodobé ekonomické, daňové a právní důsledky.

 

Obchodní zákoník nabízí vám, jakožto budoucím podnikatelům, několik právních forem podnikání. Záleží jen na vás, kterou právní formu si vyberete. Každá právní forma podléhá určitým právním normám, které budou následně ovlivňovat vaše další podnikatelské rozhodování.

Původní formu podnikání samozřejmě nemusíte trvale zachovávat. S vaším dalším případným rozvojem ji můžete později změnit.

JAK SI VYBRAT SPRÁVNOU FORMU PODNIKÁNÍ?

Může vám pomoci několik následujících otázek:

 • Zakládám firmu sám nebo se společníky? 
 • Jak velké podnikatelské riziko chci nést?
 • Jaké jsou náklady na založení a udržování právní formy?
 • Jaká je výhodnost z daňového hlediska?
 • Jakým způsobem se ručí v případě úpadku?
 • Jaká je potřeba základního kapitálu pro založení?

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ

Celkem rozlišujeme čtyři právní formy podnikání:

 • živnostenské podnikání (podnik jednotlivce) 
 • kapitálové společnosti 
 • obchodní společnosti 
 • družstva

 

Obchodní společnosti potom dále dělíme na:

 • veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.), též nazývané jako společnosti osobní a
 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.), též nazývané jako společnosti kapitálové.

V dnešním článku vám ovšem představíme pouze dvě právní formy podnikání, které se vás při zakládání kavárny budou s největší týkat; živnostenské podnikání a společnost s ručením omezeným.

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

Tato forma podnikání je vhodná především pro ty nejmenší firmy. Dělí se na ohlašovací a koncesované živnosti. 

 

Ohlašovací živnosti mohou být při splnění zákonem stanovených podmínek provozovány na základě ohlášení živnostenskému úřadu. Člení se na:

 • řemeslné živnosti – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a praxe
 • vázané živnosti – k provozování je nutné získání průkazu způsobilosti
 • volné živnosti – odborná způsobilost není stanovena

 

Koncesované živnosti lze je provozovat pouze na základě tzv. koncese (tj. povolení od živnostenského úřadu). Proto, abyste koncesi získali, potřebujete mít určité vzdělání podnikatele a absolvované speciální kurzy. Ovšem pozor! Na vydání koncese nemá podnikatel právní nárok!

Výhody a nevýhody živnostenského podnikání

Výhody:

 • minimální právní povinnosti
 • nízké správní výlohy na založení firmy
 • formu účetnictví si může živnostník většinou zvolit sám
 • zisk podléhá pouze daní z příjmů fyzických osob
 • možnost uplatnit výdaje paušální částkou (je-li to výhodnější)
 • samostatnost a volnost při rozhodování
 • není nutný počáteční kapitál
 • činnost lze přerušit nebo ukončit velmi jednoduše

Nevýhody:

 • podnikatel ručí celým svým majetkem a tím nese velké riziko
 • omezený přístup k úvěrům
 • jsou dány vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele
 • z psychologického hlediska může živnostník působit v obchodních kontaktech jako malý a nevýrazný partner

Ebook zdarma: Jak na espresso

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Nejčastější formou obchodních společností je společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. V tom případě už ovšem nemůže být jediným zakladatelem nebo společníkem jiné společnosti s ručením omezeným.

 

Základní kapitál je tvořen vklady společníků a společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Všichni společníci ručí společně a bez rozdílu za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Jak založit obchodní společnost?

Obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli a pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena.

 

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého ze společníků včetně způsobu a lhůty splacení vkladů
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob jakým jednají jménem společnosti
 • jména a bydliště prvních členů dozorčí rady společnosti, pokud se zřizuje
 • určení správce vkladů, pokud je

Kolik zaplatím za společnost s ručeným omezením?

Platilo, že výše základního kapitálu společnosti musí činit minimálně 200 000 Kč. A výše vkladu společníka musí činit minimálně 20 000 Kč, kdy každý společník se může podílet pouze jedním vkladem. Dnes jde založit společnost i s korunou. Celková výše všech vkladů ovšem musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.

Kdy mohu podat návrh na zápis do obchodního rejstříku?

Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno minimálně 30%. Celková výše splacených peněžitých a nepeněžitých vkladů však musí činit minimálně 100 000 Kč. 

Zakládáte-li společnost pouze vy, společnost může být zapsána do obchodního rejstříku pouze v případě, že je její základní kapitál splacen v plné výši.

Výhody a nevýhody společnosti s ručeným omezením

Výhody:

 • omezené ručení společníků
 • pro přijetí velké části rozhodnutí není potřebný souhlas všech společníků
 • vklad lze splatit do pěti let (pro zapsání do obchodního rejstříku však musí být splaceno 30% každého vkladu a minimálně 100 000 Kč v úhrnné výši všech vkladů)
 • do společnosti jde vložit i nepeněžitý vklad

Nevýhody:

 • nutný počáteční kapitál
 • zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob ve výši 19 %, vyplacené podíly na zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %. To znamená, že zisk se de facto daní dvakrát
 • větší administrativní náročnost na chod společnost

SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

Co si z toho tedy odnést? Za nás vám doporučujeme společnost s ručením omezeným nebo fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění. Pokud si už nepamatujete, jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly, projděte si následující tabulku.

Líbil se vám tento článek? Mrkněte na naše předchozí články kde najdete velké shrnutí co vše potřebujete k založení kavárny, co by mělo být vaším prvním krokem při zakládání kavárny a mnoho dalších tipů.

Potřebujete poradit? Poradíme vám!

  Dále by se vám mohlo hodit:

  Líbil se vám článek? Sdílejte ho..

  Spokojení zákazníci

  98% spokojených zákazníků

  Čerstvá káva

  pražíme 12 druhů káv

  Vše pro přípravu kávy

  89 značek kávového vybavení

  Doprava zdarma

  při objednávce nad 990 Kč
  Tagy :
  Autor : Zdenek Mareček
  Jako hlavní pražič se na mě můžete obrátit se zpětnou vazbou na kávu.
  Napsáno: 3.2.2020

  O nás

  Jsme pražírna výběrové kávy a distributor kávovarů a kávového vybavení. jak pražíme kávu