čtení 7 minut | Blog / Zajímavosti o kávě

Přemýšlíte, jakou kávu si koupíte. Pravděpodobně vybíráte z nabídky buď takovou, kterou už znáte a tedy víte, na co se těšit, nebo chcete své chuťové pohárky překvapit něčím novým. Obvyklou nápovědou ke koupi balíčku s praženou kávou je vhodnost použití na filtr či espresso, podle toho jak si kávu chcete připravovat a pak také přislíbený chuťový profil. Ať už kávu nakupujete kdekoli, zkuste se porozhlédnout po takové, která má i něco navíc. Certifikaci.

Výběrem kávy, která získala certifikát některé ze světových organizací, přispíváte ke snaze zlepšit procesy vedoucí k pozitivním změnám a to většinou globálního charakteru. Tím, že si zakoupíte certifikovanou kávu, motivujete farmáře, aby se snažili produkovat kávu v souladu s podmínkami, které daný certifikát určuje. Takto motivovaný farmář nehledá jednodušší a levnější řešení, které bohužel bývá často devastující pro přírodu i pro samotné pěstitele. Koupí kávy s certifikací, inspirujete producenty ke kvalitnější kávě a učíte je úctě nejen k přírodě a planetě, ale i k vzájemnému respektu mezi lidmi

Nejčastější certifikáty kávy

Až obdivuhodná je dnešní snaha lidí z vyspělejších zemí chránit planetu, zvířata, rostliny i lidi, kteří se nacházejí v nepříznivých podmínkách, které často ohrožují i jejich život. S touto snahou a hlavně myšlenkou v lepší zítřky se vymýšlejí nové projekty a organizace poskytující podporu či zaštiťující určité problémové oblasti. S tímto jsou i spojeny nové možnosti získání certifikace od těchto organizací. Někdy se stane, že ačkoliv byla původní myšlenka správná, tak její praktické provedení a výsledné udílení certifikátu zcela nevede k původním stanoveným cílům organizace. Z množství známých certifikátů, které může káva získat, vám nyní představíme takové, na které byste se při výběru kávy měli zaměřit.

FAIRTRADE

Čím jiným bychom tento soupis měli začít než certifikátem Fair trade, který je známým nejen v kávovém světě. V překladu je to spravedlivý, nebo-li férový, obchod. Určitě si představíte usměvavé farmáře, nákupčí, distributory a pražiče, kteří si podávají ruce a spravedlivě dělí peníze získané z obchodu za kvalitní práci a produkt. Tento sluncem zalitý obrázek by měl být cílem certifikátu a vlastně celé organizace.

 

Hnutí za spravedlivý obchod se zaměřuje na člověka. V našem případě pěstitele kávy. V ideálním případě se snaží zlepšit podmínky lidí pracujících na kávové farmě tím, že nastavují spravedlivé ceny za jejich produkty, aby se tak zamezilo jejich zneužívání a podhodnocování jejich práce. Tím pomáhají chránit jejich lidská práva a ekonomické zabezpečení rodin farmářů. Bohužel musíme konstatovat, že i tady platí pořekadlo “Není všechno zlato, co se třpytí”. 

Spravedlivý obchod psán jako “fair trade” je myšlenkou či hnutím lidí, kteří tento koncept podporují. Dohromady napsáno “Fairtrade” (příp. FAIRTRADE), je pak přímo názvem certifikace.

Co je s FAIRTRADE špatně?

Představte si situaci, kdy farmář stojí před tímto rozhodnutím: Má dva pytle kávy, jeden s lepší úrodou, druhý s horší. Fair trade cena mu zaručí, že jeho kávu vykoupí za danou cenu, která je přesně uprostřed mezi prodejní cenou balíku s horší kávou a cenou za pytel lepší kávy. Je logické, že farmář prodá jako FAIRTRADE tu horší kávu. Vydělá na ní a pak vydělá při klasickém prodeji i na té lepší. 

 

My výdělek farmáři přejeme, ale pro myšlenku spravedlivého obchodu to znamená, že v balení kávy s označením FAIRTRADE nebudou ty nejlepší a nejkvalitnější zrnka, která farmář vypěstoval. Dalším negativem je pak samotná transakce. Cena kávy, která je sice nastavena tak, aby farmář nebyl ve ztrátě, nemusí být farmáři zcela vyplacena. Cesta mezi farmou a pražírnou je dlouhá. Zároveň se káva na této cestě setká s mnoha lidmi, kteří se na ní podílejí. Ve výsledku, ono spravedlivé rozdělení peněz nemusí být přívětivé ke kapse onoho farmáře.

 

Jak je to s FAIRTRADE a výběrovou kávou?

Myšlenka fair trade je cílena na velký globální trh. Komoditní kávy jsou na burzách prodávány často pod cenou. Právě tomu měly Fairtrade kávy čelit. Nicméně tato káva se stává, jak z názvu vyplývá, komoditou. Tedy zbožím netříděné kvality a také se snadno zastoupí kávou jiného farmáře. Tyto komoditní kávy končí ve velkých zpracovatelských fabrikách. V konečném výsledku je povětšinou najdete vystavené v regálech supermarketů jako kávy komerčních značek. Koupí výběrové kávy se po označení Fairtrade vůbec nemusíte ohlížet. Výběrová káva je spjatá se spravedlivým obchodem již svou podstatou. Káva, řazená jako výběrová, je hodnocena minimálně  80 body cuppingového skóre. Výběrová káva je tím nejkvalitnějším, co farmáři vypěstovali. S kvalitou roste i cena. Za poctivou práci si farmář odnese i poctivou odměnu. Pokud bude zájem o kvalitní kávu, bude zaručen i výdělek pro farmáře. 

 

Fairtrade vs. direct trade

Dva docela podobné výrazy, ale s rozdílným výsledkem. Férovost obchodu s kávou,který byl původním záměrem právě hnutí fair trade, je realizován formou direct trade. Tedy přímým prodejem. Takový obchod je založen na vztahu. Farmář a odběratel, pražírna, se dohodnou na vzájemné spolupráci. Tento vztah je výhodný jak pro farmáře, tak pro kvalitu kávy. Pražírna chce svým zákazníkům poskytovat to nejlepší. Proto také to nejlepší požaduje od svého farmáře. Díky navázenému přímému vztahu ví, co kupuje. Tak jako my v Lázeňské kávě. Známe své farmáře a jejich kávu

 

Často tak vznikají unikátní kávy podle požadavků pražírny a jejich zákazníků. Tento vztah přináší farmáři jednak dobré platové ohodnocení přímo pro něj, do jeho kapsy, ale také vede k proudění informací ohledně technik a novinek v pěstování kávy. Tím dochází ke zvyšování kvality jeho produkce. Na pražírně je pak náročný úkol zařídit vše potřebné s dopravou kávy od farmáře do pražírny. Je to, pro pražírnu, náročná cesta, která však přináší nejen jistotu kvalitní originální kávy, ale často také dlouhodobé přátelství mezi kontinenty.

RAINFOREST ALLIANCE (RFA)

Razítko s malou žabkou uprostřed označuje balíček kávy pocházející z farem, kde jim záleží nejen čistě na kávě, ale také na životním prostředí obecně. Farmář, který usiluje o získání své žabky musí splňovat kritéria pro udržitelné zemědělství. Každým rokem pak k takovému farmáři zavítají odborníci na biologii a agronomii, kteří sledují, zda na farmě respektují normy stanovené tímto certifikátem. RFA se vydali do boje proti odlesňování planety a klimatickým změnám. Také jim záleží na prosperitě venkova a lidech, kteří v těchto oblastech žijí a pracují. RFA se snaží zlepšovat podmínky komplexně v 360° přístupu. Právě tento širokospektrální pohled může mít za následek to, že hranice k získání žabky na obalu svých produktů je docela nízká. Ikdyž pěstitel musí respektovat dané normy, k certifikátu mu stačí, aby tyto podmínky splňovalo jen 30% jeho produkce. Přesto věříme, že se, například kvůli každoročním auditům odborníků pro udržitelné zemědělství pověřených organizací SAN, která s Rainforrest Alliance spolupracuje, daří udržovat kontakty a vztahy se zemědělci. Tyto vztahy pak s sebou přináší osvětu o důležitosti zemědělství, které je v harmonii s přírodou.

UTZ CERTIFIED

Udržitelné pěstování kávy, ale také čaje, kakaa a lískových ořechů. Tím se zabývá program UTZ, který je od ledna roku 2018 připojen k Rainforest Alliance. Spojili síly a spolupracují na vytvoření lepších podmínek pro zemědělce a péče o přírodu. UTZ je od svého vzniku spojena primárně s kávou. Projekt, s cílem udržitelného zemědělství v celosvětovém měřítku, odstartoval roku 2002 s původním názvem Utz Kapeh. Název vychází z mayského jazyka a znamená “dobrá káva”. Za vznikem projektu stojí nizozemská pražírna Ward de Groote a belgicko-guatemalský kávový producent Nick Bocklandt. Červená vlaječka UTZ certifikátu se může ocitnout pouze na produktech jejichž dodavatelé dodržují Etický kodex UTZ. Tento kodex je vystaven na zásadách poctivosti a transparentnosti. Stanovuje metody pro zlepšení hospodaření a pracovních podmínek. Také obsahuje pokyny k lepší péči o přírodu a budoucí generace.

 

BIO KÁVA

Káva, která se označuje jako Bio, je pěstována za podmínek ekologického zemědělství. To znamená, že o ni bylo pečováno výhradně pomocí postupů, které dbají na biologickou rozmanitost a ekologickou rovnováhu. Pro pěstování se nevyužívá syntetických látek podporujících růst. Právě ekologická produkce zlepšuje zdraví půdy, přírody i konečného spotřebitele. Pro získání certifikátu musí zemědělec jednak investovat do ročních poplatků nejen za inspekci, zda splňuje určené normy, ale také za samotnou certifikaci. Při přechodu na ekologické zemědělství musí farmář přestat používat chemické hnojiva, pesticidy a herbicidy už minimálně tři roky předem, aby tak bylo zajištěno očištění půdy. 

 

BIRD FRIENDLY

Sympatický název certifikátu, jež má ve znaku kávu a ptáky, byl vytvořen ve Smithsonian Migratory Bird Center (SMBC). Cílem je zajistit ochranu tropických lesů pro ptactvo. Ekologové této organizace sepsali kritéria, která určují, jak má vypadat kávová farma, která je v souladu s původním lesním porostem. Tvorba kávové farmy s sebou většinou přináší devastaci pro krajinu, ve které se nachází. Farmáři zničí původní porost, aby si zde vytvořili svoje políčka s kávovníky. Tato násilná devastace původní krajiny zasahuje do celého místního ekosystému a vede ke globálním následkům. Nalezení správného balancu pro pěstování kávy a zároveň zachování původní krajiny a rostlin, které jsou důležitým útočištěm pro stěhovavé ptáky (a nejen pro ně). To je myšlenka, s kterou certifikát vznikl. Staňte se také přítelem ptáků a vyhledávejte kávy, které jsou Bird Friendly.

 

RADOST Z KÁVY SE ŠÍŘÍ SVĚTEM

Kromě výše vypsaných certifikátů se můžete setkat s mnoha dalšími. Milovníci kávy jsou rozeseti všude po světě a je nás opravdu hodně. Radost, kterou máme z šálku kávy v naší ruce můžeme šířit dál takovými způsoby, které nám tu radost, třeba ve formě jedinečné kávy v příštím šálku, zase vrátí. Zůstaňte otevření informacím podporujících ekologické a humanitární smýšlení lidí, kteří s kávou pěstují i lepší budoucnost pro sebe, pro nás, pro naše děti i třeba pro ty, kteří kávu nepijí. Zatím.

DALŠÍ ORGANIZACE, KTERÉ POMÁHAJÍ

Poohlédněte se i po těchto zajímavých organizacích jako je 4C Association, která pracuje ve spolupráci s Global Coffee Platform a přináší i do těch nejmenších kávových farem informace, rady a zkušenosti, jak zlepšovat své podnikání a životní úroveň svoji i své země. 

IWCA, tedy International Women´s Coffee Alliance se svou mantrou “Silná žena = silná káva” povzbuzuje ženy k účasti ve všech aspektech kávového průmyslu, aby tím dosáhly smysluplného života. 

Svět kávy je nakloněn nejen zlepšení a rozvoji produkce stávajících farmářů Také podporuje mladé začínající zemědělce. S projektem Coffee Kids se stávají mladí farmáři prosperujícími podnikateli. 

Dále by se vám mohlo líbit…

Byl článek užitečný?

Průměrné hodnocení 0 / 5. Hodnocení: 0

Buďte první kdo ohodnotí..

Pražíme především výběrovou kávu a zajišťujeme služby pro kavárny a firmy.
Doporučujeme pro skvělou kávu
zrnková káva a kapsle
Výběrová káva čerstvě pražená káva a výběrové kapsle
předplatné kávy
Předplatné kávy procestujte kávové plantáže z kuchyně, s dopravou zdarma
Naše služby pro gastro

Spokojení zákazníci

95% spokojených zákazníků

Čerstvá káva

pražíme 10+ druhů káv

Vše pro přípravu kávy

70+ značek kávového vybavení

Doprava zdarma

při objednávce nad tisíc Kč