Program čištění

provádět každé 2 měsíce nebo jakmile se rozsvítí symbol

 

Postup:

 • Stiskněte současně tlačítka   po dobu asi 3 sekund.
 • Symbol   bliká,   svítí.
 • Vyprázdněte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu
 • Odkapávací misku vrátíme zpět a nádobku na kávovou sedlinu vložíme pod výpusť

 • Kávovar se propláchne a posléze se rozsvítí 
 • Otevřeme boční stranu kávovaru, povolíme pojistku (povolit ručku společně s červenou pojistkou a otočit), vyjměte varnou jednotku a očistíme ji, propláchneme vodou.

 • Do varné jednotky vložíme tabletu a vrátíme ji zpět do kávovaru a ručku vrátíme do původní polohy

 

 • Stiskneme 
 • Jakmile se rozsvítí  je potřeba doplnit vodu a stisknout  pro pokračování čištění
 • Při rozsvícení  Vyprázdněte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu. Posléze vrátíme odkapávací misku zpět do kávovaru a nádobku pod výpusť.
 • V průběhu čištění bude nyní blikat prostřední zrnko
 • Když se rozsvítí  čistící program je dokončen. Vyprázdněte odkapávací misku a

nádobku na kávovou sedlinu a vložte je do spotřebiče obvyklým způsobem.

 

Program odstraňování vodního kamene

provádět každé 3 měsíce nebo jakmile se rozsvítí symbol

Postup:

 • Stiskněte současně tlačítka po dobu asi 3 sekund.
 • Symbol  bliká,  svítí.
 • Vyprázdněte vodní zásobník a vložte jej zpět
 • Rozsvítí se  nachystejte do zásobníků 500ml vody a 100ml odvápňovacího přípravku (descale)
 • Stiskneme   pro pokračování
 • Při rozsvícení  Vyprázdněte odkapávací misku a vrátíme odkapávací misku zpět do kávovaru.
 • Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou a vložte jej zpět.
 • Stiskneme  pro pokračování

Když se rozsvítí   vyprázdněte odkapávací misku a vložte je do spotřebiče obvyklým způsobem. Posléze se rozsvítí  a čistící program je dokončen.

AeroPress Aerobie

Zlevněno: 580 CZK
Původní cena: 799 CZK

AeroPress Aerobie

Dripper Hario V60-01 keramický

Zlevněno: 384 CZK
Původní cena: 449 CZK

Dripper Hario V60-01 keramický

Dripper Hario V60-02 keramický

Zlevněno: 444 CZK
Původní cena: 669 CZK

Dripper Hario V60-02 keramický

Dripper Hario V60-02 plastový

Zlevněno: 145 CZK
Původní cena: 180 CZK

Dripper Hario V60-02 plastový

Dripper Hario V60-01 plastový

Zlevněno: 134 CZK
Původní cena: 160 CZK

Dripper Hario V60-01 plastový

Dripper Hario V60-01 keramický červený

Zlevněno: 399 CZK
Původní cena: 529 CZK

Dripper Hario V60-01 keramický červený