Appia je model kávovaru společnosti Nuova Simonelli, který disponuje precizností, moderními technologiemi a nejvyšší kvalitou! Tento dvoupákový model je vyroben v elegantním stříbrném provedení.

 

107.690 139.150 

Zpět
SKU: N/A Categories: ,

Profesionální kávovar společnosti Nuova Simonelli rozhodně nepatří mezi nováčky. Jejich kávovary jsou symbolem kvality a moderní technologie s lehkým a elegantním designem. Model Appia je dvoupákový kávovar, který není vyjímkou! Jednoduchá údržba a kávový servis jsou samozřejmostí!

Hlavní přednosti kávovaru

Dvoupákový manuální kávovar, pomocí kterého vykouzlíte kávu s maximální přidanou hodnotou

—Tlačítko pro spouštění a ukončení extrakce

Volumetrické dávkování

Systém SIS, neboli Soft Incfusion System je tajemstvím pro dokonalou extrakci espressa které díky tomuto kávovaru docílíte!

— Moderní stylový design

TFT barevný displej

— Perfektní kávovar do domácnosti

O firmě Nuova Simonelli 

Italská kvalita, inovace s každým modelem a dlouholetá tradice – to je Nuova Simonelli, výrobce espresso kávovarů s maximální přidanou hodnotou!

Profesionální kávovar Nuova Simonelli ve stříbrném provedení připravuje lázeňskou kávu

Profesionální kávovar Nuova Simonelli

Additional Information

Dávkování

Manuální, Nastavitelné

Napětí

230V, 380V

Barva

černá

Výrobce

Nuova Simonelli

Instalace kávovaru

 

— Ihned po vybalení kávovaru pečlivě zkontrolujte, zda je balení kompletní. Poté postupujte podle následujících kroků:

— Kávovar umístěte do vodorovné polohy

— Do jednotlivých podpěr umístěte válečky, které do kávovaru našroubujte

— Drážka na válečku musí být umístěna tak, aby směřovala vzhůru

— Kávovar vyrovnejte tak, aby zůstal ve vodorovné poloze

— Následně kávovar napojte na přívod vody

— Během instalace doporučujeme také umístit do kávovaru změkčovač vody a mikrosítko. Pomocí těchto opatření zabráníte nečistotám, jako je písek, částice vápník nebo rez.

— Aby kávovar fungoval správně, je nutné, aby tlak vody nepřekročil 4 bary. Jestliže hrozí překročení, umístěte redukční ventil za změkčovadlo.

— Vnitřní průměr přívodní hadice nesmí být menší než 6 mm.

— Škody způsobené nesprávnou instalací nejsou uznatelné k reklamaci

— Před samotným zapojením kávovaru do sítě zkontrolujte, zda je napětí sítě stejné jako napětí, které je uvedeno na štítku spotřebiče. Jestliže tomu tak není, proveďte připojení následovně:

Údržba kávovaru

 

— Během údržby dodržujte základní bezpečnost a hygienu

— Na originální náhradní díly se vztahuje záruka

— Kávovar nesmíte čistit pomocí VAP zařízení nebo podobných trysek. Dno kávovaru vyčistíte pomocí měkkého, vlhkého hadříku.

Údržbu a čištění sítka jednotky kávovaru provádějte podle následujících pokynů:

— Šroubky uprostřed nerezových držáků uvolněte

— Držák filtru uvolněte a zkontrolujte, zda je ucpaný nebo nikoliv

— V případě znečištění odstraňte nečistoty

— Tuto údržbu doporučujeme provádět alespoň 1x týdně

Filtr a jeho držáky čistěte následovně:

— Do nádoby s 1/2 litru vody umístěte 2 lžíce speciálního čistidla. Poté do nádoby ponořte filtr i držáky a nechte působit minimálně 30 minut.

— Poté příslušenství kávovaru opláchněte pod tekoucí vodou

Regenerace změkčovače je nesmírně důležitá. Jestliže je změkčovač v ideálním stavu, efektivně zabraňuje usazování nečistot v topném výměníku i bojleru. Postupujte následovně:

— Zářízení vypojte ze sítě a pod vývod kávovaru umístěte nádobu o objemu alespoň 5 litrů. Podé otočte pákou C a D.

— Díky tomu jste otevřeli nádobu, do které nasypte 1 kg kuchyňské soli

— Víko opět uzavřete a páku C otočte doleva. Díky tomu jste otevřeli vývod F. Nyní může slaná voda odtéct. Tento proces trvá zhruba 30 minut.

— Změkčovač je regenerovaný, jakmile odtéká pouze neslaná voda

— Nakonec otočte kohoutkem D zpava doleva

 

Manuál ke kávovaru

— Detailní návod na použití kávovaru Appia II 2GR naleznete zde:

NS-APPIA-II-manual-CZ

Bezpečnostní pokyny

— Dodržujte pokyny z manuálu, poškození kávovaru nezodpovědnou instalací a nedodržováním těchto pokynů nejsou reklamačně uznatelné.

— Po vybalení zkontrolujte, zda je kávovar i příslušenství  kompletní

— Obaly (papírové i plastové hřebíky, polystyren) uchovejte mimo dosah dětí a následně zlikvidujte

— Instalaci kávovaru by měla provádět pouze pověřená osoba nebo odborník (např. instalatér)

— Pro instalaci používejte pouze díly, které jsou dodávány společně se spotřebičem.

— Kávovar je určen pro provoz při teplotách v rozmezí +5 a +35 stupňů Celsia.

Zapínání a vypínání kávovaru

— Pro zapnutí:  kávovar připojte do zásuvky a následně spínač umístěte do pozice „I“.

— Pro vypnutí: tlačítko VYPNOUT podržte na zhruba 5 sekund. Zařízení se vyplne a LED na tlačítku VYPNOUT se opět rozsvítí. Poté vypněte hlavní vypínač.

Příprava kávy

Páku filtru vyjměte a naplňte ji dávkou namleté kávy. Kávu upěchujte pěchovačem, který je součástí balen. Odstraňte přebytečnou kávu z okrajů a vložte filtr do jednotky. Zvolte libovolný program pro přípravu kávy. (1 malá káva, 2 malé kávy, 1 velká káva nebo 2 velké kávy).

— Jestliže nepřipravujete nápoj, nechávejte filtrační páku uvnitř kávovaru, aby byla neustále zajištěna tepelná stabilita.

Parní tryska kávovaru

— Dávejte pozor na bezpečnost, nevkládejte pod trysku ruce, nedotýkejte se okamžitě po použití

— Trysku kávovaru použijete tak, že zatáhnete nebo zatlačíte za páku.

— Před použitím trysky páry ji na několik sekund otevřete. Díky tomu upustíte zkondenzovanou vodu.

Horká voda

— Nedotýkejte se ihned po použití trysky, nevkládejte ruce do blízkosti trysky. Hrozí popálení!

— Trysku lze používat na přípravu čaje nebo bylinných nápojů

— Šálek položte pod trysku s horkou vodou a stiskněte tlačítko.

— Ujistěte se, že tlačítko svítí

— Voda bude ve zvoleném množství vydána

Programování provozních parametrů kávovaru

— Postup je určen pouze pro pověřené nebo jinak kvalifikované pracovníky!

— Tlačítko STOP přidržte. Otevře se nastavení provozních parametrů (tlačítko bude svítit). Nyní můžete naprogramovat následující parametry:

— Vypnutí/zapnutí ohřevu šálků

— Použití čerpadla pro výdej horké vody

— Jas tlačítek

— Blokování/ odblokování vstupu do programování dávek

— Použití čerpadla pro doplnění bojleru vodou

Systémová hlášení kávovaru

— Jestliže se na Vašem zařízení objeví některá z uvedených hlášení, postupujte podle následujícího doporučení:

Schéma bojleru kávovaru

Příslušenství kávovaru

— Před spuštěním a instalací pečlivě zkontrolujte, zda jste obdrželi veškeré součástky, které jsou uvedeny v tabulce. V případě vady kontaktujte prodejce.

 

 

 

 

Technické parametry

Objem bojleru 11l
Příkon 3000W
Napětí 230V/380V; 50/60Hz
Rozměry (š/h/v) 780x545x530
Váha 60/65 Kg