čtení 6 minut | Blog / Založení kavárny

Chcete se stát kavárníkem a otevřít kavárnu? V poslední době se trend kaváren hodně rozmohl. Kavárny jsou skvělá místa pro setkání s přáteli, neformální obchodní jednání, ale i pro jednotlivce, kteří si chtějí v klidu vypít svoji kávu. Začátek každého podnikání, takže i toho kavárenského, vyžaduje hodně času na plánování i vyřizování potřebných dokumentů. Na co se tedy připravit?

Detailní plánování interiéru kavárny s doplňky a nábytkem pro článek o otevření kavárny
Před samotným otevřením kavárny je třeba opravdu hodně plánování, aby vše fungovalo jak má a vy jste na nic důležitého nezapomněli. Jinak se může stát, že kvůli opomenutí vyřízení některého povolení budete muset hned po rozjezdu kavárnu zase zavřít. Zdroj obrázku: Canva pro

JAK ZALOŽIT KAVÁRNU: ČÍM ZAČÍT

Rozjet nový podnik vyžaduje kromě spousty času a úsilí i velkou finanční investici. Na kvalitě vybavení nebo surovin se příliš šetřit nedá. Stejně tak ani na zaměstnancích, pokud si je chcete udržet.

 

Na začátku je potřeba si vše dobře spočítat. Jen počáteční výdaje na otevření kavárny se pohybují kolem milionu korun. Návratnost investice do kavárny trvá i dva roky. Proto nepočítejte, že ihned po otevření vás začne kavárna živit. První rok je těžký. Je potřeba myslet na finanční rezervy a hlavně na vyplácení platů.

 

Nezapomeňte si svůj podnik pojistit. Vytopené prostory, požár, ukradená tržba. To vše vás může potkat a váš provoz a finance výrazně ohrozit.

KDE A JAK ZÍSKAT FINANCE PRO ROZJEZD KAVÁRNY

Mnoho lidí na začátku podnikání odradí nedostatek financí. Nejlepší financování je, pokud máte dostatek vlastních úspor. Začátky bývají finančně náročné, proto pravděpodobně budete muset požádat o úvěr. Získat úvěr na rozjezd je těžší než se zdá. Pro poskytovatele budete patřit do rizikové skupiny. Mnozí poskytovatelé půjček po vás budu pravděpodobně chtít jištění jinou nemovitostí či majetkem.

 

Měli byste mít dostatečně velkou finanční rezervu. Nejlepší je kombinace vícero zdrojů.
Ideální je mít dostatek vlastních financí a vzít si navíc úvěr. Ať máte dostatek financí na rozjezd kavárny a máte jistotu peněz.

SPOČÍTEJTE SI NÁKLADY NA OTEVŘENÍ KAVÁRNY

Jedním z prvních nákladů bude pořízení prostorů a k tomu pojící se náklady. Dále budete muset vybavit svoji prodejnu. Základem pro kavárnu je kávovar a mlýnek na kávu. Avšak to není vše, jedná se také o barový pult a potřebné zařízení, stoly, stoličky, nádobí, osvětlení, dekorace nebo vybavení pro baristy.

VYBERTE SI KVALITNÍ KÁVOVAR PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI
Nuova Simonelli Appia Life 1GR V černý
Bojler: Single bojler s HX výměníkem. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody
91 718,0 Kč
Do 3 dnů u vás
Nuova Simonelli Appia Life Compact 2GR V černý
Bojler: Single bojler s HX výměníkem. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody
139 150,0 Kč
Do 3 dnů u vás
Victoria Arduino Eagle One 2GR černý
Bojler: Multi bojler. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody
369 050,0 Kč
Do 3 dnů u vás
Lelit Giulietta PL2SVX
Bojler: Single bojler s HX výměníkem. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody
63 900,0 Kč
Do 4 dnů u vás
Nuova Simonelli Aurelia Wave 2GR V černý
Bojler: Single bojler s HX výměníkem. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody
220 220,0 Kč
Do 3 dnů u vás
Victoria Arduino Eagle One Prima Black
Bojler: Multi bojler. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody, Nádržka
147 620,0 Kč
Do 3 dnů u vás
Nuova Simonelli Appia Life 2GR V černý
Bojler: Single bojler s HX výměníkem. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody
166 980,0 Kč
Do 3 dnů u vás
Nuova Simonelli Appia Life 3GR V černý
Bojler: Single bojler s HX výměníkem. Čerpadlo: rotační. Dávkování: Nastavitelné. Zdroj vody: Přímý přívod vody
204 490,0 Kč
Do 9 týdnů u vás

Nikdy nepodceňujte výběr pokladního systému. Pokud plánujete nabízet možnost placení kartou, dejte si pozor, s jakými podmínkami si platební terminál sjednáváte. Především poplatky za transakce se u různých poskytovatelů mohou výrazně lišit.

 

Dobré je investovat do marketingu. Vaším hlavním cílem je zisk. Proto potřebujete dostatek zákazníků. Nezapomínejte na zaměstnance. Lidi budou vždy motivovat peníze. Ale také férové jednání a včasná výplata.

 

Mezi další náklady patří například vedení účetnictví, úklid, servis zařízení nebo WiFi připojení.

CO POTŘEBUJI K ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI NA PROVOZ KAVÁRNY?

Pokud si chcete otevřít kavárnu, potřebujete živnostenský list na provozování hostinské činnosti, který si vyřídíte na živnostenském úřadě. Jedná se o tzv. živnost řemeslnou. Kromě všeobecných podmínek (minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) musíte splňovat i požadavky na odbornou způsobilost (vzdělání v oboru nebo praxe v oboru minimálně 6 let).

 

Pokud nesplňujete odbornou způsobilost lze ji nahradit vzděláním v příbuzném oboru, rekvalifikačním kurzem nebo kvalifikační zkouškou. Nebo můžete ustanovit za sebe odpovědného zástupce, který splňuje podmínky pro založení této živnosti.

 

Jestli splňujete podmínky, stačí vyplnit a podat jednotný formulář, buď elektronicky nebo osobně na živnostenském úřadě. Zhruba za týden od ohlášení živnosti vám přijde výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno osmimístné identifikační číslo (IČO). Vyřízení živnostenského listu stojí 1 000 Kč.

Budete-li prodávat i alkohol, zařiďte si společně s živnostenským listem i koncesi na prodej lihu. Není potřeba splňovat žádná kritéria ani nemusíte nic platit, slouží především pro kontrolu a přehled celního úřadu

CO JEŠTĚ VYŘÍDIT? SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Vyplněním formuláře pro získání živnosti se automaticky registrujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na Okresní správě sociálního zabezpečení i na své zdravotní pojišťovně.

 

OSSZ vám pošle údaje, kdy a jak platit zálohy na sociální pojištění. Jejich výše se vypočítá podle toho, jestli je podnikání vaším hlavním nebo vedlejším příjmem. Minimální záloha pro rok 2019 z hlavní činnosti je 2 388 Kč a vedlejší činnosti 955 Kč.

 

Na účet své zdravotní pojišťovny budete posílat zálohové platby. Pro rok 2019 jsou platby stanoveny na 2 208 Kč.

 

Můžete si platit nemocenské pojištění. Toto pojištění je dobrovolné. Minimální výše je 138 Kč a odvádí se na účet OSSZ.

ZASKOČTE NA FINANČNÍ ÚŘAD

Registračním formulářem se zároveň přihlásíte i jako plátce daně z příjmu. Přiznání k dani z příjmu se podává jednou ročně a zároveň s ním platíte vzniklou daň.

 

Dobrovolně se můžete přihlásit jako plátce DPH. Povinně to musíte udělat, jakmile vaše tržby přesáhnou za 12 plynulých měsíců milion korun. Finanční úřad vám přidělí daňové identifikační číslo (DIČ), které slouží pro komunikaci s úřadem.

PŘED OTEVŘENÍM KAVÁRNY NEZAPOMEŇTE NA POVOLENÍ OD HYGIENY

Váš podnik musí splňovat zásady provozní hygieny. Zásady provozní hygieny jsou taková kritéria, která se vztahují například na podmínky zásobování pitnou vodou, napojení na kanalizaci, vytápění, osvětlení nebo hygienická zařízení pro spotřebitele i zaměstnance.

 

Hygienici se nejčastěji při kontrole zaměřují na potraviny a datum jejich spotřeby, doklady o způsobilosti zaměstnanců, osobní hygiena zaměstnanců, skladování a manipulace se surovinami. Hygienické předpisy by neměli představovat povinnost ale samozřejmost.

Nádobí a hygiena v kavárně
V kavárně, stejně jako v restauraci a dalších gastronomických provozech, platí přísná hygienická pravidla. Jejich dodržováním chráníte své zákazníky, ale i sebe. Zdroj obrázku: Canva pro

BUDETE POTŘEBOVAT I VYJÁDŘENÍ HASIČŮ

Málokdo ví, že k tomu, abyste si otevřeli podnik v oboru pohostinství potřebujete i vyjádření hasičského záchranného sboru. A to konkrétně na základě projektové dokumentace.

 

K projektové dokumentaci nezapomeňte přiložit žádost o stanovisko, požárně bezpečností řešení, zpracované osobou odborně způsobilou a výkresovou dokumentaci. Všechny dokumenty musí být v jedné obálce nebo svázané v deskách.

 

Hasičský záchranný sbor následně provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.

A TAKÉ SOUHLAS ZE STRANY STAVEBNÍHO ÚŘADU

Účel užívání stavby a podmínky provádění případných stavebních úprav je nutné ověřit u příslušného stavebního úřadu. Pokud vaše prostory nejsou pro daný účel stavebně schváleny (zkolaudovány), je nutné provést na stavebním úřadě změnu užívání prostor.

JAK OTEVŘÍT KAVÁRNU ÚSPĚŠNĚ? MYSLETE NA MARKETING

Cílem marketingu je přivést lidi k vám, ukázat jim váš produkt a prodejnu. Marketing by měl být zábavný. Poskytuje vám příležitost vytvořit identitu toho, co děláte a prezentovat vaši práci v nejlepší možném světle.

 

Můžete psát blog, zveřejňovat fotky na Instagramu, psát příspěvky na Facebook nebo mít reklamu v rádiu. Televizní reklama je stále nejúčinnější formou marketingu navzdory vzestupu internetu. Používání sociální sítí je nejlepší a nejrychlejší způsob jak dát o svém podniku vědět.

 

Každý podnik se musí umět prodat sám, aby přilákal zákazníky a ukázal jim svou nabídku. Především stát se místem, kam lidé půjdou, i když se budou rozhodovat mezi více možnostmi.

Foceníšálku kávy na instagram pro online marketing kavárny
Nalákejte své budoucí zákazníky ještě před tím, než reálně otevřete. Dejte o sobě vědět na sociálních sítích, abyste už v den otevření měli pořádnou návštěvu. Zdroj obrázku: Canva pro

DALŠÍ KROKY PRO OTEVŘENÍ KAVÁRNY

Pro podnikání budete potřebovat bankovní účet. Ideální je si jej založit na jméno vašeho podniku. Umožní vám to lépe spravovat vaše finance a budete je mít oddělené od svých osobních financí.

Dalším krokem je najít správné místo. Vhodná jsou živá místa s dobrou dostupností. Především místo, kde budete mít malou konkurenci. Od místa se bude odvíjet i výše nájmu. Jakmile místo najdete, nezapomeňte se zapsat zdarma do naší mapy kaváren 🙂

Velmi důležité je i jméno kavárny. Název a celková image kavárny je to, čím se můžete odlišit. Při výběru názvu přemýšlejte i nad tím, jak se s názvem bude dále pracovat, například v reklamě, na sociálních sítí nebo v materiálech.

Než se do toho pustíte, je potřeba si vše dobře spočítat. Kavárenství patří mezi nejvíce konkurenční a rizikové oblasti pro podnikání. Je dobré spojit síly s někým, kdo má v tomto oboru zkušenosti. Pro další postup se určitě mrkněte na našeho průvodce pro otevření kavárny ve 30 krocích.

Časté dotazy k otevření kavárny

Začít podnikat v kavárenství je zajímavý, naplňující, ale i náročný business. Pokud ovšem víte, že jste kavárník srdcem i duší a máte bejeb odhodlání, ale i dobrý plán, správné místo a také spolehlivé dodavatele a partnery pro business, určitě to zvládnete!

Ať už malá nebo velká. Základem je mít pořádný business plán s jedinečným konceptem kavárny, zajištěním dodavatelů, marketingovou, finanční i krizovou strategií, živnostenský list na základě vyučení, praxe nebo s dohledem garanta, správné místo schválené všemi potřebnými úřady a skvělé zaměstnance.

Pokud jste si jistí, že řídit kavárnu je nejen vaším přáním, ale máte i potřebné osobnostní předpoklady, i když jste bez nebo s minimem zkušeností, pusťte se do toho! Ovšem nejlépe tak, že místo vlastních zkušeností s podnikáním nebo kavárenstvím (nebo oběma) budete čerpat ze zkušeností business partnera.

Přemýšlíte o vlastní kavárně?

Pustit se do kávového businessu a otevřít si kavárnu je riskantní… no jako snad každé podnikání. Toužíte po jistější cestě k vysněné kavárně? Franšíza Lázeňské kávy bude tím správným směrem pro vaši kavárnu. Chcete do toho jít s námi? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

kontakt
Jakub Gerža
kuba@lazenskakava.cz

  Byl článek užitečný?

  Průměrné hodnocení 3.9 / 5. Hodnocení: 7

  Buďte první kdo ohodnotí..

  Pražíme především výběrovou kávu a zajišťujeme služby pro kavárny a firmy.
  Doporučujeme pro kavárny
  zrnková káva a kapsle
  Výběrová káva pražíme kávu pro kavárny dle chutí zákazníků
  školení latteart
  Baristické kurzy kurz Barista s akreditací MŠMT a menší kurzy
  velkoobchod kávy a vybavení
  Velkoobchod kávy káva, kávové vybavení a příslušenství
  služby pro kavárny

  Spokojení zákazníci

  95% spokojených zákazníků

  Čerstvá káva

  pražíme 10+ druhů káv

  Vše pro přípravu kávy

  70+ značek kávového vybavení

  Doprava zdarma

  při objednávce nad tisíc Kč