Přemýšleli jste nad tím, že by jste chtěli mít svoji kavárnu? V poslední době se trend kaváren hodně rozmohl. Kavárny jsou skvělá místa pro setkání s přáteli, neformální obchodní jednání, ale i pro jednotlivce, kteří si chtějí v klidu vypít svoji kávu.

Kromě výběru lokality a správného personálu, je nejdůležitější financování a papírování kolem vzniku nové kavárny.

Naše pražírna nabízí spolupráci v různých variantách, kde možnosti naleznete zde.

FINANCE A NÁKLADY

Rozjet nový podnik vyžaduje kromě spousty času a úsilí i velkou finanční investici. Na kvalitě vybavení nebo surovin se příliš šetřit nedá. Stejně tak ani na zaměstnancích, pokud si je chcete udržet.

Na začátku je potřeba si vše dobře spočítat. Jen počáteční výdaje na otevření kavárny se pohybují kolem milionu korun. Návratnost investice do kavárny trvá i dva roky. Proto nepočítejte, že ihned po otevření vás začne kavárna živit. První rok je těžký. Je potřeba myslet na finanční rezervy a hlavně na vyplácení platů.

Nezapomeňte si svůj podnik pojistit. Vytopené prostory, požár, ukradená tržba. To vše vás může potkat a váš provoz a finance výrazně ohrozit.

Kde a jak získat finance

Mnoho lidí na začátku podnikání odradí nedostatek financí. Nejlepší financování je, pokud máte dostatek vlastních úspor. Začátky bývají finančně náročné, proto pravděpodobně budete muset požádat o úvěr. Získat úvěr na rozjezd je těžší než se zdá. Pro poskytovatele budete patřit do rizikové skupiny. Mnozí poskytovatelé půjček po vás budu pravděpodobně chtít jištění jinou nemovitostí či majetkem.

Měli byste mít dostatečně velkou finanční rezervu. Nejlepší je kombinace vícero zdrojů.
Ideální je mít dostatek vlastních financí a vzít si navíc úvěr. Ať máte dostatek financí na rozjezd kavárny a máte jistotu peněz.

Náklady

Jedním z prvních nákladů bude pořízení prostorů a k tomu pojící se náklady. Dále budete muset vybavit svoji prodejnu. Jedná se o barový pult a potřebné zařízení, stoly, stoličky, nádobí, osvětlení, dekorace nebo suroviny.

Nikdy nepodceňujte výběr pokladního systému. Pokud plánujete nabízet možnost placení kartou, dejte si pozor, s jakými podmínkami si platební terminál sjednáváte. Především poplatky za transakce se u různých poskytovatelů mohou výrazně lišit.

Dobré je investovat do marketingu. Vaším hlavním cílem je zisk. Proto potřebujete dostatek zákazníků. Nezapomínejte na zaměstnance. Lidi budou vždy motivovat peníze.
Ale také férové jednání a včasná výplata.

Mezi další náklady patří například vedení účetnictví, úklid, servis zařízení nebo WiFi připojení.

BUDE POTŘEBA TROCHA BYROKRACIE

Živnostenské oprávnění

Pokud si chcete otevřít kavárnu, potřebujete živnostenský list na provozování hostinské činnosti, který si vyřídíte na živnostenském úřadě. Jedná se o tzv. živnost řemeslnou. Kromě všeobecných podmínek (minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) musíte splňovat i požadavky na odbornou způsobilost (vzdělání v oboru nebo praxe v oboru minimálně 6 let).

Pokud nesplňujete odbornou způsobilost lze ji nahradit vzděláním v příbuzném oboru, rekvalifikačním kurzem nebo kvalifikační zkouškou. Nebo můžete ustanovit za sebe odpovědného zástupce, který splňuje podmínky pro založení této živnosti.

Jestli splňujete podmínky, stačí vyplnit a podat jednotný formulář, buď elektronicky nebo osobně na živnostenském úřadě. Zhruba za týden od ohlášení živnosti vám přijde výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno osmimístné identifikační číslo (IČO). Vyřízení živnostenského listu stojí 1 000 Kč.

Budete-li prodávat i alkohol, zařiďte si společně s živnostenským listem i koncesi na prodej lihu. Není potřeba splňovat žádná kritéria ani nemusíte nic platit, slouží především pro kontrolu a přehled celního úřadu.

Budete-li prodávat i alkohol, zařiďte si společně s živnostenským listem i koncesi na prodej lihu. Není potřeba splňovat žádná kritéria ani nemusíte nic platit, slouží především pro kontrolu a přehled celního úřadu

Sociální a zdravotní pojištění

Vyplněním formuláře pro získání živnosti se automaticky registrujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na Okresní správě sociálního zabezpečení i na své zdravotní pojišťovně.

OSSZ vám pošle údaje, kdy a jak platit zálohy na sociální pojištění. Jejich výše se vypočítá podle toho, jestli je podnikání vaším hlavním nebo vedlejším příjmem. Minimální záloha pro rok 2019 z hlavní činnosti je 2 388 Kč a vedlejší činnosti 955 Kč.

Na účet své zdravotní pojišťovny budete posílat zálohové platby. Pro rok 2019 jsou platby stanoveny na 2 208 Kč.

Můžete si platit nemocenské pojištění. Toto pojištění je dobrovolné. Minimální výše je 138 Kč a odvádí se na účet OSSZ.

Finanční úřad

Registračním formulářem se zároveň přihlásíte i jako plátce daně z příjmu. Přiznání k dani z příjmu se podává jednou ročně a zároveň s ním platíte vzniklou daň.

Dobrovolně se můžete přihlásit jako plátce DPH. Povinně to musíte udělat, jakmile vaše tržby přesáhnou za 12 plynulých měsíců milion korun. FÚ vám přidělí daňové identifikační číslo (DIČ), které slouží pro komunikaci s úřadem.

Povolení hygienické stanice

Váš podnik musí splňovat zásady provozní hygieny. Zásady provozní hygieny jsou taková kritéria, která se vztahují například na podmínky zásobování pitnou vodou, napojení na kanalizaci, vytápění, osvětlení nebo hygienická zařízení pro spotřebitele i zaměstnance.

Hygienici se nejčastěji při kontrole zaměřují na potraviny a datum jejich spotřeby, doklady o způsobilosti zaměstnanců, osobní hygiena zaměstnanců, skladování a manipulace se surovinami. Hygienické předpisy by neměli představovat povinnost ale samozřejmost.

Vyjádření hasičského záchranného sboru

Málokdo ví, že k tomu, abyste si otevřeli podnik v oboru pohostinství potřebujete i vyjádření hasičského záchranného sboru. A to konkrétně na základě projektové dokumentace.

K projektové dokumentaci nezapomeňte přiložit žádost o stanovisko, požárně bezpečností řešení, zpracované osobou odborně způsobilou a výkresovou dokumentaci. Všechny dokumenty musí být v jedné obálce nebo svázané v deskách.

Hasičský záchranný sbor následně provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.

Povolení úřadu

Účel užívání stavby a podmínky provádění případných stavebních úprav je nutné ověřit u příslušného stavebního úřadu. Pokud vaše prostory nejsou pro daný účel stavebně schváleny (zkolaudovány), je nutné provést na stavební úřadě změnu užívání prostor.

MARKETING A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Cílem marketingu je přivést lidi k vám, ukázat jim váš produkt a prodejnu. Marketing by měl být zábavný. Poskytuje vám příležitost vytvořit identitu toho, co děláte a prezentovat vaši práci v nejlepší možném světle.

Můžete psát blog, zveřejňovat fotky na Instagramu, psát příspěvky na Facebook nebo mít reklamu v rádiu. Televizní reklama je stále nejúčinnější formou marketingu navzdory vzestupu internetu. Používání sociální sítí je nejlepší a nejrychlejší způsob jak dát o svém podniku vědět.

Každý podnik se musí umět prodat sám, aby přilákal zákazníky a ukázal jim svou nabídku. Především stát se místem, kam lidé půjdou, i když se budou rozhodovat mezi více možnostmi.

ZŘÍZENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU U BANKY

Pro podnikání budete potřebovat bankovní účet. Ideální je si jej založit na jméno vašeho podniku. Umožní vám to lépe spravovat vaše finance a budete je mít oddělené od svých osobních financí.

Dalším krokem je najít správné místo. Vhodná jsou živá místa s dobrou dostupností. Především místo, kde budete mít malou konkurenci. Od místa se bude odvíjet i výše nájmu.

Velmi důležité je i jméno kavárny. Název a celková image kavárny je to, čím se můžete odlišit. Při výběru názvu přemýšlejte i nad tím, jak se s názvem bude dále pracovat, například v reklamě, na sociálních sítí nebo v materiálech.

Než se do toho pustíte, je potřeba si vše dobře spočítat. Kavárenství patří mezi nejvíce konkurenční a rizikové oblasti pro podnikání. Je dobré spojit síly s někým, kdo má v tomto oboru zkušenosti. To vám usnadní práci. Vše půjde rychleji a odrazí se to i na vaší nabídce a zákaznících.

Potřebujete poradit? Poradíme vám!

Dále by se vám mohlo hodit

Patříte mezi pomalé nebo rychlé metabolizátory kofeinu

Každodenním pitím kávy můžete zvýšit svou kofeinovou toleranci a stát se při stejném množství kávy odolnější vůči jejím stimulačním účinkům. Schopnost vašeho těla zpracovávat kofein je ale vepsaná ve vašem genetickém kódu, který předurčuje, s jakou efektivitou budete kofein metabolizovat. V dnešním článku se dozvíte: Jak geny ovlivňují metabolismus kofeinu Jste pomalý nebo rychlý metabolizátor [...]

Je lepší pít kávu před nebo po snídani?

Když se řekne ráno... Co se vám vybaví? Mezi prvními asociacemi bude nejspíše hrnek kávy. Čerstvá káva, která provoní celý byt je ranním rituálem asi většiny milovníků kávy. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak káva nalačno působí na váš metabolismus a jestli by nebylo lepší si dát kávu až po snídani? V dnešním článku se [...]

Jak s kávou můžete dosáhnout lepších sportovních výkonů

Mnohé výzkumy potvrzují, že káva a především kofein fungují jako podpůrné prostředky sportovců pro jejich vyšší výkon. Kofein přináší fyzickou i psychickou podporu při tréninku. Káva jako přirozený zdroj kofeinu obsahuje další látky, které pomáhají regeneraci těla po namáhavé fyzické aktivitě. V dnešním článku se dozvíte: Jak káva ovlivňuje sportovní výkony Co dělá kofein s [...]

Jak nás káva a meditace mohou chránit před stresem

Fenomén mindfulness jako meditační technika, která má vystresovanou společnost přivést k rovnováze, osvěžené mysli a zdravému životu. Lidé praktikující mindfulness se snaží vybalancovat svůj pracovní výkon a zároveň se chránit před všudypřítomným stresem. Meditací se bráníme proti stresu. Jakou roli v tomto vztahu hraje káva? V dnešním článku se dozvíte: Jak káva napravuje funkci HPA [...]