čtení 4 minut | Blog / Založení kavárny

Z předchozích dílů našeho seriálu Jak založit kavárnu již víte, co vše potřebujete k založení kavárny a jaké by měly být vaše první kroky při zakládání kavárny. Nyní konečně nastal čas sestavit váš podnikatelský plán.

Jestliže plánujete založit kavárnu, je důležité si sestavit funkční podnikatelský plán a váš obchodní koncept (neboli business model a business idea). Ačkoliv jsou tyto dva termíny velmi podobné, mají značně odlišné významy, které vám nyní ve zkratce vysvětlíme.

OBCHODNÍ KONCEPT

Business idea, neboli obchodní koncept. Obchodní koncept je v podstatě to, jak popisujete vaši vysněnou kavárnu vašemu okolí. “Bude zde stolek s gramofonem a deskama na půjčení, na stěnách budou viset obrazy místních umělců a za kávu se bude platit úsměvem”. Je to v podstatě koncept, který lze později použít pro vaše komerční účely. Stěží ovšem shrnuje vše, co potřebujete k vašemu podnikání a určitě vám nezaručí, že váš podnik bude výdělečný. K tomu potřebujete dobrý podnikatelský plán.

PODNIKATELSKÝ PLÁN

Business model, nebo také podnikatelský plán, oproti obchodnímu konceptu jasně definuje, jak a čím budete vydělávat peníze. Řekne vám, zda je váš projekt životaschopný a upozorní na možná úskalí v budoucnu – a to ještě před samotným počátkem podnikání. 

 

Dobře sestavený podnikatelský plán vám může pomoci v různých situacích. Obzvláště se vám však bude hodit v případě, kdy jako firma budete žádat o finanční prostředky od banky či investora nebo budete shánět společníka.

 

Váš podnikatelský plán může sloužit i jako dobrý motivační nástroj pro vaše zaměstnance. S jeho pomocí dokážete snáze seznámit vaše zaměstnance s plány a vizí vašeho podniku.

Jak sestavit podnikatelský plán

Pokud znáte vaše vize a cíle, máte napůl vyhráno. Váš podnikatelský plán by měl být vždy písemně zpracován a to i v případě, že jej budete využívat pouze pro své osobní účely. Při jeho sestavování si totiž uvědomíte dílčí kroky, které vás čekají, a kolik vás bude realizace vašich plánů stát. Při sestavování plánu je důležité promýšlet i potenciální rizika, kterým můžete čelit. Už v tomto okamžiku byste měli vědět, jak se s případnými riziky vypořádáte.

 

Váš podnikatelský plán by měl vždy odpovídat na následující otázky:

 • Komu prodávám? Pro koho vytvářím hodnotu? Kdo jsou nejdůležitější zákazníci?
 • Co prodávám? Jaká je má nabídka/nabízená hodnota? Jaké potřeby uspokojuji?
 • Za kolik prodávám? Jaká je má cenová politika a tok výnosů? Za co vše zákazníci platí?
 • Jakým způsobem prodávám?
  • Jaké jsou mé distribuční kanály a prodejní kanály?
  • Jak s obchodními partnery spolupracuji?
  • Kdo jsou mí klíčoví dodavatelé?
 • Jaká je marže? Není velká nebo naopak moc malá?
 • Jaký je tok výnosů? Jak je rozložen v čase?
 • Co je poskytováno zdarma a co je zpoplatněno?
 • Co potřebuji k tomu, abych mohl prodávat (infrastrukturu, delivery, dodavatele)?
 • Plán výnosů a nákladů.
 • Co všechno lze zákazníkovi přinést?
 • Řešíme urgentní potřebu nebo nabízíme zbytné zboží?
 • Jaká je nákladová struktura? Jaké jsou nejdůležitější náklady? Jaké klíčové zdroje a činnosti jsou nejdražší?

 

Dbejte na to, aby váš podnikatelský plán byl srozumitelný, logický, stručný, pravdivý a reálný a respektoval případná rizika.

 

Nezapomeňte, že podnikatelský plán je „živý dokument“, který vám pomůže průběžně kontrolovat, jak své vize a plány naplňujete. Aktualizujte svůj podnikatelský plán aspoň jednou za rok.

ZANALYZUJTE VAŠE ODVĚTVÍ A KONKURENCI

Prvotním předpokladem pro dobrý podnikatelský plán je přesná analýza současné, ale i budoucí situace vašeho podniku. Tato analýza vám totiž pomůže posoudit potenciální okruh vašich zákazníků a odhadnout ekonomické možnosti vašeho podnikatelského záměru. Dále vám pomůže najít vaše místo na trhu. Je nezbytným předpokladem pro správné vyhodnocení vašich odbytových možností a finančních potřeb. Pomoci vám mohou různé analýzy, jako například Porterova analýza pěti sil, SWOT nebo PEST analýza.

Zaměřit byste se měli zejména na tyto otázky:

 • Kdo jsou mí hlavní konkurenti?
 • Jaká je jejich strategie?
 • Jaké jsou jejich cíle?
 • Jaké jsou jejich přednosti a slabiny?

Porterova analýza pěti sil

Porterova analýza pěti sil je způsob analýzy odvětví, ve kterém chcete podnikat a všech jeho rizik. Tato analýza vám v podstatě umožní předpovídat vývoj konkurenční situace. K dosažení tohoto cíle rozebírá pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy přímo či nepřímo ovlivňují:

 • stávající konkurence
 • potenciální konkurence
 • dodavatelé
 • kupující
 • substituty
Skupina lidí diskutuje strategie podnikatelského plánu ve světlé kanceláři

SWOT analýza 

Je nejčastějším nástrojem analýzy. Jde o obecný analytický rámec a postup, který nachází a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných a slabých stránek a také z pohledu příležitostí a hrozeb.

Doporučujeme vám začít analýzou příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy a to jak makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, ekonomické a technologické), tak i mikroprostředí (tedy vaši zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence a veřejnost). Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě nemůžeme ovlivnit, pouze na ně můžeme následným chováním podniku reagovat.

Po důkladně provedené analýze vnějšího prostředí následuje analýza silných a slabých stránek, která se týká vnitřního prostředí vaší firmy (cíle, firemní zdroje, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura). Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, které můžeme částečně kontrolovat a následně je můžeme také sami ovlivňovat.

Příklad podnikatelského plánu na stole s poznámkami a analýzami

Ebook zdarma: Jak na alternativní přípravu

SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Přemýšlejte nad tím, jakým způsobem váš podnik bude vydělávat. Jestliže se ve vašich začátcích budete spíše soustředit na atraktivitu vaší kavárny, než na to, co vám vydělá na živobytí, nebude mít váš podnik dlouhého trvání. 

 

Zkuste se spíše zaměřit na věci, které můžete hmatatelně změřit jako jsou náklady, dodavatelé, očekávané příjmy a hlavní činnosti. To vám pomůže vybudovat realistický pohled na vaše podnikání, který vám pomůže položit pevný základ, na kterém můžete dále stavět.

 

Nezapomeňte, že to, zda bude mít otevření kavárny úspěch nebo ne, záleží hlavně na rozhodnutích přijímaných ještě před jejím otevřením.

Potřebujete poradit? Poradíme vám!

  Líbil se vám tento článek? Mrkněte na naše další články.

  Byl článek užitečný?

  Průměrné hodnocení 0 / 5. Hodnocení: 0

  Buďte první kdo ohodnotí..

  Pražíme především výběrovou kávu a zajišťujeme služby pro kavárny a firmy.
  Doporučujeme pro kavárny
  zrnková káva a kapsle
  Výběrová káva pražíme kávu pro kavárny dle chutí zákazníků
  školení latteart
  Baristické kurzy kurz Barista s akreditací MŠMT a menší kurzy
  velkoobchod kávy a vybavení
  Velkoobchod kávy káva, kávové vybavení a příslušenství
  služby pro kavárny

  Spokojení zákazníci

  95% spokojených zákazníků

  Čerstvá káva

  pražíme 10+ druhů káv

  Vše pro přípravu kávy

  70+ značek kávového vybavení

  Doprava zdarma

  při objednávce nad tisíc Kč