čtení 7 minut | Blog / Založení kavárny

Lidé navštěvují kavárny především kvůli doplnění kofeinu do krve. Samozřejmě jsou zde ale i další důvody proč kavárny zavítat, jako je třeba celková atmosféra v podniku. Vždy je důležité, jak se zde zákazníci cítí. Nedílnou část této atmosféry tvoří zaměstnanci a jejich služby. Váš personál je totiž jedním z hlavních a rozhodujících faktorů, zda se zákazník znovu vrátí.

Pokud nemáte sehraný a fungující tým ve vaší kavárně, může to být závažný problém. Ve většině případů se s tím ovšem dá naštěstí něco dělat. Nastavte si své hodnoty, motivujte své zaměstnance a mějte mezi sebou úctu. Ta je nejdůležitější. Tak jdeme na to.

POKLAD JMÉNEM ZAMĚSTNANEC

Zaměstnanci jsou jednou z vašich největších investic. Nepřehlížejte je a berte na vědomí jejich přání a požadavky. Demotivovaní zaměstnanci dělají svou práci nedbale a na zákazníky mohou působit otráveně. Zákazníci se pak nebudou vracet a vy pak nebudete mít obraty, jaké si možná představujete.

 

Je důležité, aby zaměstnanci cítili, že jsou součástí vašeho podniku a že se bez nich neobejdete. Budou se cítit nepostradatelně, což je následně povede k jejich vyšší produktivitě. To bude zvyšovat nejen váš zisk, ale i radost v celém podniku.

 

Stabilní tým také podporuje smysluplné vztahy mezi vašimi zaměstnanci navzájem. To přispívá k lepší týmové práci a dobré morálce v kolektivu. Pozitivní atmosféru v celém podniku pak ucítí každý, kdo do něj vkročí.

JAK VYBÍRAT ZAMĚSTNANCE?

Je nutné si uvědomit a vyzkoušet, kolik lidí vlastně potřebujete do své kavárny. Od toho se pak bude odvíjet, koho všechno budete potřebovat. Bude stačit jen barista a servírka? Nebo je potřeba někdo do kuchyně? K umývání nádobí? Nezapomeňte na to, že si s někým budou potřebovat měnit směny. Nikdo nebude chodit do práce sedm dní v týdnu. 

 

V první řadě je však důležité, aby všechny tyto lidi spojovalo jedno. Láska ke kávě. Možná to zní trochu jako klišé. Ale pracují přece v kavárně. Ve vaší kavárně! A člověk, kterého káva nebaví a nedej bože nechutná, nedokáže zákazníkům od srdce prodávat vaši kávu. 

 

Než vyberete správný personál, popřemýšlejte o vlastnostech, které u svých zaměstnanců zejména oceníte. Jsou to vrozené vlastnosti, nebo je lze získat praxí? Měli byste zaměstnávat lidi, kteří mohou dobře vykonávat svou pracovní náplň a jejichž chování a myšlení se bude shodovat s vaší firemní kulturou.

 

Například pokud vybíráte baristu, bylo by užitečné, aby měl základní znalosti o kávě potřebné k tomu, aby se naučil další technické dovednosti. Znalost profilů příchutí kávy, výroba, zpracování a pražení, různé praktické dovednosti, jako je mletí, příprava espressa a šlehání mléka, to vše se může doučit.

 

Mezi další stejně cenné dovednosti, na které je třeba si dát pozor, může patřit schopnost vyrovnat se s nátlakovými situacemi (například dlouhé fronty zákazníků) a práce v týmu. V běžném provozu potom oceníte flexibilitu (například při krytí nemocných spolupracovníků) a nasazení.

DEFINUJTE A SDĚLTE SVÉ HODNOTY

Dokud nevíte, co přesně chcete, nemůžete po svém personálu chtít 100% funkčnost. Zatímco některé věci jsou univerzální – jako je respekt k spolupracovníkům – jiné budou pro vaši společnost konkrétnější. Udělejte si čas na definování svých hodnot. Poté je ujistěte, že je správně předáte svým zaměstnancům, kteří je budou používat.

Vytvořte si několik jednoduchých základních hodnot a vyvěšte je například v šatně, ať je má každý z vašeho týmu neustále na očích.

Správné předání hodnot svým zaměstnancům povede k efektivnímu fungování vašeho podniku.

NASTAVTE SI PRAVIDLA

V každé práci a pro každé povolání jsou dané pravidla. Nastavte si ty vaše. Měly by být jasné a konkrétní, ale samozřejmě, že ne moc tvrdé, aby se váš personál bál podívat třeba na telefon. Hlavní je, aby celý váš tým znal nastavené pravidla a rozuměl jim.

 

Nezapomeňte pozitivní chování odměňovat. Toho lze dosáhnout například pravidelným hodnocením, abyste se vy i váš zaměstnanec mohli zamyslet nad dalším vývojem.

Pochvaly fungují víc než sankce. Zaměstnanci jsou totiž více motivovaní k dosažení svých nejlepších výsledků a celý váš podnik posouvají dopředu.

FEEDBACK A SPOLEČNÉ SNÍDANĚ

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci efektivně pracovali a podávali výkony, musíte je za to i náležitě ocenit. Vytvořte proto systém odměn a postupů, který zároveň v lidech vzbuzuje týmovou práci. Ujistěte se, že chválíte členy týmu, kteří podporují ostatní. Dejte vašemu týmu určitou míru autonomie. To zvyšuje zodpovědnost, když se něco nepovede, ale také kolektivní hrdost, když váš tým pracuje samostatně a prosperuje.

Pravidelná komunikace s vaším týmem je klíčová pro sledování výkonu a motivace, řešení problémů a udržení spokojenosti zaměstnanců

 

Ujistěte se, že máte pravidelný kontakt se svými zaměstnanci. Co třeba každý týden či jednou za dva týdny podniknout společnou snídani? Bohatě postačí i společná ranní káva. Vyříkáte si vše, co je potřeba, co koho trápí, rozdáte pochvaly a vše bude fungovat ještě lépe.

Je mnohem těžší opravit negativní pracovní kulturu, než vytvořit pozitivní.

MOTIVACE

Motivovaní zaměstnanci jsou šťastnější, poskytují lepší služby zákazníkům a přispívají k celkovému úspěchu vaší kavárny. 

 

Různí lidé mají různé motivace. Možná se to zdá zřejmé, ale lidé jsou poháněni různými věcmi. Nepředpokládejte že to, co funguje pro vás nebo jednoho člena týmu, bude motivovat všechny vaše ostatní zaměstnance. Místo toho se ujistěte, že máte pravidelné schůzky se členy týmu, jeden na jednoho i jako skupina, a poslouchejte.

 

Někteří zaměstnanci mohou být introvertnější než jiní a nemusí být zřejmé, co je motivuje. Ale v průběhu času vám dokonce i tito tišší zaměstnanci řeknou, co je pro ně důležité, prostřednictvím jejich přístupu k úkolům, reakce na změny a neformálních rozhovorů. Mějte tedy oči a uši otevřené a dejte všem vědět, že jste k dispozici.

FINANČNÍ MOTIVACE

Možná nejviditelnějším způsobem, jak motivovat své zaměstnance, je finanční motivace. Existuje spoustu kreativních a smysluplných způsobů, jak nabídnout finanční motivaci.

 

Poslouchejte od svého týmu různé stížnosti a návrhy, které vám přinášejí. Následně buďte opatrní při přemýšlení, komu zvýšit plat. Vyřeší to dané problémy?

CO SPROPITNÉ?

Pokud ve vašem podniku pracuje během celé směny pouze jeden člověk, je to jednoduché. Spropitné by mělo patřit tomu, kdo si ho zasloužil. 

 

Jenže ve většině případů, pokud nemáte malý espresso bar, je v kavárně více personálu. Můžete nechat na vedoucím směny, jak se spropitným bude nakládat, protože nejlépe ví, jak se kdo v průběhu celého dne snažil. V tom případě v něj musíte mít 100% důvěru.

Oblíbený způsob je, že se na konci celého dne všechno spropitné sečte a rozdělí spravedlivě mezi personál. Určitě by se nemělo zapomínat na baristu, který sice kávu nemusí roznášet, ale má hlavní zásluhu na tom, co hosté dostanou.

VZÁJEMNÁ ÚCTA A TÝMOVÁ DYNAMIKA

Pokud se budete chovat tak, jak byste si představovali od vašeho týmu, pak to i váš personál pocítí a bude je to motivovat. Mějte respekt k ostatním.

 

Vaši zaměstnanci musí cítit, že ve vás mají oporu. Poté budou otevření ohledně jakýchkoliv problémů s prací, které je trápí a svěří se vám. To vám může pomoci zlepšit vaše podnikání a lépe zpracovat personální požadavky.

 

Jednou z praktických metod budování vztahů je uznání dobré práce. To znamená otevřeně chválit zaměstnance za dobře odvedenou práci a uznat jakékoli malé úsilí navíc. Ukazuje se někdo vždy 15 minut před přípravou na směnu? Možná někdo jiný přebírá odpovědnost za čištění, aniž by musel být požádán. Děkujte jim, že tyto věci dělají a oni se pak budou cítit respektování. Povzbuzujte členy týmu, aby to také dělali mezi sebou navzájem, a měli úctu jeden ke druhému.

 

Při nastavování směn zvažte typy osobnosti a spárujte správné lidi dohromady. Ne každý si totiž může sednout a přece nechcete, aby se kdokoli obával příchodu do práce, protože se tam potká se svým kolegou.

Ebook zdarma: Jak na espresso

ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A SOUKROMÝM ŽIVOTEM

Nezapomeňte, že vaši zaměstnanci mají také své osobní závazky. Potřebuje vaše servírka odcházet dřív, aby stihla vyzvednout své dítě ze školky? Pak jí navrhněte, ať tedy dojde ráno dřív aby převzala dodávku s jídlem, otevřela a nachystala podnik k fungování.

 

Pokud svým zákazníkům vyjdete vstříc, aby ke svému zaměstnání stíhali i osobní život, dáte jim větší důvod, aby byli loajální k vám i celému podniku.

DLOUHODOBÉ CÍLE A PŘÍLEŽITOSTI K RŮSTU

Baristé a další členové týmu budou pravděpodobně chtít určitou stabilitu a uznání svých dlouhodobých kariérních cílů. Bohužel nedostatek kariérního postupu je často uváděným důvodem pro opuštění kávového průmyslu. Poznávejte tedy, kteří členové týmu jsou nadšeni, že rostou s vaší organizací a povzbuzujte je. Zaměstnanec, který ve společnosti vidí dlouhodobou budoucnost, bude pravděpodobně více motivovaný a nadšený.

KDY SE ROZLOUČIT

Někdy můžete zkoušet úplně vše, abyste motivovali vašeho zaměstnance, ale stejně nic nepomůže. Mluvte s nimi přímo a nekonfrontačním způsobem o tom, proč. Je možné, že mají své vlastní problémy mímo kavárnu, se kterými nemůžete pracovat. Nebo prostě nechtějí být vůbec baristy. V tomto případě je důležité vědět, kdy se rozloučit.

 

Nemotivovaný člen může mít negativní dopad na zbytek vašeho týmu a poskytuje pak i nedostačující služby zákazníkům. 

SHRNUTÍ

Pokud chybí dobrá pracovní kultura, je v kavárně zmatek a chaos. Lidé nekomunikují a jsou zavření sami pro sebe. Bez specializovaných zaměstnanců nemůže vaše kavárna uspět. Zvažte tedy, co motivuje členy vašeho týmu a jak je přimět, aby pracovali podle svých nejlepších schopností.

 

Šťastný a motivovaný personál vytváří příjemné a pozitivní prostředí pro vaše zákazníky a příjemné místo pro práci.

Potřebujete poradit? Poradíme vám!

  Líbil se vám tento článek? Mrkněte na naše další články ze série Jak založit kavárnu.

  Byl článek užitečný?

  Průměrné hodnocení 0 / 5. Hodnocení: 0

  Buďte první kdo ohodnotí..

  Pražíme především výběrovou kávu a zajišťujeme služby pro kavárny a firmy.
  Doporučujeme pro kavárny
  zrnková káva a kapsle
  Výběrová káva pražíme kávu pro kavárny dle chutí zákazníků
  školení latteart
  Baristické kurzy kurz Barista s akreditací MŠMT a menší kurzy
  velkoobchod kávy a vybavení
  Velkoobchod kávy káva, kávové vybavení a příslušenství
  služby pro kavárny

  Spokojení zákazníci

  95% spokojených zákazníků

  Čerstvá káva

  pražíme 10+ druhů káv

  Vše pro přípravu kávy

  70+ značek kávového vybavení

  Doprava zdarma

  při objednávce nad tisíc Kč