čtení 6 minut | Blog / Zajímavosti o kávě

Stále větší důraz je kladený na přímý nákup kávy. Není to ale často pro farmáře ideální vztah. Káva je druhá nejrošířenější komodita hned po čaji a je v ní někdy zapotřebí profesionála na konkrétní oblasti: pěstování, logistiku, pražení a přípravu.

Podrobně se podíváme na pro a proti přímému nákupu kávy a vysvětlíme si konkrétní možnosti.

Co tedy znamená přímý obchod?

Pro někoho to může být přímý obchod s kávou, kdy pražírna nakupuje kávu přímo od producenta. Pro někoho jiného zase zdůrazňuje důležitost vztahu, jako je vytvoření přímého obchodního vztahu mezi dvěma stranami.

Tvoří tak vztah mezi pěstiteli a producenty kávy. Vztah, ve kterém jsou v ideálním případě definovány a dohodnuty otázky týkající se kvality a ceny, s dlouhodobým ohledem na vzájemný prospěch.

Zní to jednoduše? Ve skutečnosti je to komplikovanější..

Dovozci přímého obchodu

Existují dovozci, kteří svůj prodej označují jako přímý obchod, což vysvětlují tak, že nakupují přímo od farmářů. A co prostředník, který se popisuje jako dovozce, jedná se tak o přímý obchod? A co když, se tato káva dostane do pražírny, měla by se pak představovat jako káva, která se zakoupila přímo u farmáře?

Pokud pražírna nakupuje od vývozce nebo dovozce, nemělo by se tak doslova mluvit o přímém obchodu.Existují velcí dovozci a vývozci, kteří spolupracují s pražírnami a snaží se zvýšit zisky farmářů.

To neznamená, že práce s dovozcem je špatná: přímý obchod není jediný způsob, jak pozitivně ovlivnit dodavatelský řetězec kávy. Ve skutečnosti v některých případech může být spolupráce s dovozcem lepší než přímý obchod. A někdy to může být i vaše jediná možnost.

Je trendem, že importéři kávy se stávají zprostředkovateli přímého nákupu od farmáře. Nemusí tak plnit sklady kávou a pražírna má přímý kontakt s farmářem..

Na obrázku Kávovník arabský sbíraný farmářem z místního družstva..

Potenciální výhody přímého obchodu

Přestože je přímý obchod těžko definovatelný, zůstává klíčovou součástí kávového průmyslu třetí vlny – a to proto, že má mnoho pozitivních aspektů. Výhoda přímého obchodu je mnohostranná, pokud je provedena správně.

Zde jsou některé z výhod přímého obchodu:

Silnější vztah

Pokud pražírna spolupracuje s farmářem, dává jí to šanci vytvořit si osobní vztah a také možnost experimentovat. Pražírna díky tomu může sledovat trendy které se dějí v kávovém světě.

Důvěra, že někdo koupí kávu, může farmářům poskytnout jistotu, že budou investovat pro zlepšení infrastruktury a procesů – lepší přehled o současných trendech na trhu může označit nejziskovější oblasti, na které se mají zaměřit.

Transparentnost

Tento komerční model má mnoho výhod, ale existují tři specifické komponenty, které jsou vzájemně výhodné pro obě strany: transparentnost, sdílená hodnota a sledovatelnost. Přímé vyjednávání požadavků na kvalitu a tvorbu cen mezi producenty a pražírnami, umožňuje lepší porozumění možnostem jak v místě původu, tak v místě určení, aby obě strany mohli stanovit dosažitelné společné cíle včas.

Silnější vztah pomáhá kupujícím a výrobcům lépe komunikovat, řešit problémy, navrhovat zlepšení kvality a lépe porozumět výrobním a exportním nákladům.

Logistika

Výhodou přímého obchodu je snadnější logistika. Abyste se dozvěděli o procesech obchodování, může to zjednodušit dodavatelský řetězec.

Větší investice

Přímý obchod může oběma stranám umožnit více investovat do obchodu. Model přímého obchodu, zahrnující kompatibilní obchodní partnery dává výrobců větší smysl. Pokud má výrobce závazek vyrábět určité množství kávy, určité kvality pro určitou pražírnu na určitém trhu, existuje velká motivace dělat věci lépe, aby splnili svůj závazek a dosáhl tak lepší odměny. Přímý obchod taktéž znamená, že kupující je ochoten více investovat do místní komunity, než jen do samotné kávy.

Přímý obchod umožňuje koloběh zboží, v němž lze příjem znovu investovat, a to nejen do optimalizace efektivní výroby, ale také na zlepšování kvality života všech účastníků dodavatelského řetězce. Vzhledem k tomu, že obě strany jsou schopny investovat do produktu, mají také sklon investovat svůj čas, úsilí a odbornost do výroby lepší kávy a lepších socioekonomických podmínek.

Sledovatelnost

Kultura kávy třetí vlny je především o pochopení původu kávy a jejího dopadu. Přímý obchod usnadňuje spotřebitelům slyšet slova producentů a vědět o jejich práci. Sledovatelnost umožňuje kupujícím získat přesně to, co chtějí od výrobců, a výrobci se mohou zaměřit na přizpůsobení produktů pro konkrétní zákazníky, protože vědí, co od nich očekávají z hlediska kvality a množství.

Prostředník při nákupu je pro pražírnu výhodou. Snáz najde kávu, kterou potřebuje.

Výzvy přímého obchodu

Vypadá to, že přímý obchod je plný výhod? No, ano, může být. Ve skutečnosti však s tímto obchodním modelem také souvisí mnoho problémů.

Problémy se smlouvou a platbou

Smlouvy které propadají, nesprávná komunikace, nepoctiví obchodníci, nepřesné informace. Existuje mnoho problémů, ke kterým může dojít, když se dva podniky účastní neregulovaného obchodu.

Může se stát, že si pražírna objedná od farmáře velké množství kávy. Dohodnou se na kupní ceně a pražírna požádá farmáře, aby ručně vybral šarži, což běžně dělá mechanicky. Farmář s tím souhlasí, ale to zvýší cenu, na které se dohodli. Farmář tak musí najmout zaměstnance kvůli ručnímu sběru kávy. Poté, co je zpracování kávy dokončeno, nemusí pražírna své objednané množství zaplatit. Farmář tudíž musí najít nového kupce pro velké množství kávy.

 

Riziko špatné kávy

Smlouvy mohou nejen propadnout, ale i samotná káva nemusí splňovat očekávání. Pokud se vyskytne problém s kvalitou kávy, pro koho je to větší problém, pro farmáře nebo pražírnu? Vše záleží na tom, co se pokazilo a jaké jsou vztahy v přímém obchodu. Neexistují zde žádná pravidla nebo pravidla, která regulují přímý obchod. Je to jen na výrobci a kupujícím aby si sjednali podmínky.

Hlavním problémem přímého obchodu s pražírnou je, že jste ohroženi, pokud se produkt, který se zavazujete koupit, neobjeví v kvalitě jakou chcete. Pokud dojde ke skluzu nebo pokud se objeví káva v jiné kvalitě, než požadujete, můžete být vystaveni finančním riziku.

Káva je zemědělský produkt. Je riskantní s tím pracovat. Kromě rostlinných nemocí a špatného počasí představuje také riziko politické nestability, která vede k problémům s výrobou. Uvědomění si rizik a zajištění toho, že s nimi dokážete manipulovat, je klíčem k úspěšnému prodeji nebo nákupu přímého obchodu.

Velkým problémem přímého obchodu je někdy povinnost odebrat další sklizeň, která ale nemusí vyjít podle očekávání..

Byrokracie a papírování

I když je do přímého obchodu zapojeno méně partnerů, znamená to, že každý musí udělat více logistiky. To může vyžadovat spoustu byrokracie. Existují problémy týkající se byrokracie a papírování, které to vždy ovlivňují.

 

Vztahy zaměřené na lidi

Jednou z mnoha výhod přímého obchodu jsou silné vztahy, které si vybudujete se svými partnery. To však může mít i své negativní stránky. Většina přímých obchodních vztahů je dohodnuta mezi dvěma jednotlivci.

Důležitost důvěry

Žádný obchodní model není dokonalý a přímý obchod může mít svou temnou stránku. Je na lidech zapojených do partnerství, aby zajistily co nejlepší vztah – pro všechny. A možná nejdůležitější ze všeho pro silný vztah je důvěra. Pokud tak neučiníte, vaše partnerství se rozpadne. S důvěrou budete mít zdravější transakce mezi výrobcem a kupujícím.

Dobrý marketingový nástroj

Přímý obchod však není jen o výrobci a nákupčím. Je to také o spotřebiteli. Přímý obchod s kávou vás nutí přemýšlet o tom, co se stane s kávovými zrny předtím, než dorazí k vám. Pravděpodobně byste zaplatili vyšší cenu, pokud byste věděli, že příplatek pozitivně ovlivnil proces přímého prodeje. Přímý obchod je klíčovou součástí marketingu kávy třetí vlny, ale je to dobrá věc?

Dalo by se říct, že přímý obchod je marketingový nástroj. Problém je, když je marketing neurčitý a nepopisující. Cílem je vzdělávat a poskytovat data, toho dosáhnete jen dobrým marketingem. Musíte si definovat své cíle.

Pokud příběhy s přímým obchodem pomáhají pražičům prodávat kávu, nezmění to dopad, jaký mohou mít na dodavatelský řetězec. Ve skutečnosti, mohou vést spotřebitele k tomu, aby se dozvěděli více o komunitách produkujících kávu, kterou pijí – a požadovali větší transparentnost a udržitelnost.

Je opravdu důležité provádět výzkum na obou stranách. Producenti by neměli přijímat všechno, co kupující chtějí. Definujte své hodnoty a způsob práce.

Přímý obchod: je to marketing, vztahy, sledovatelnost, transparentnost, nástroj ke zlepšování kvality a udržitelnosti, větší riziko, více byrokracie, méně byrokracie … Jediné, co můžeme s jistotou říci, je to, že žádné dva přímé obchodní vztahy nejsou stejné.

Všichni však přicházejí k jedné věci – užší vztahy mezi výrobcem a kupujícím. Není to dokonalý systém, může poškodit výrobce i kupujícího. Ovšem díky spolupráci, dobré komunikaci a transparentnosti, může mít pozitivní dopad. Je na nás abychom udělali rozdíl. Buďte na pozoru, dávejte pozor na rizika a buďte připraveni investovat do tohoto vztahu více než jen peníze.

Víte že o většině kávy na trhu víte pouze to, že jde o arabiku a pochází z konkrétního státu?

Arabik je několik desítek druhů a například Brazílie je větší než Evropa.

Vyzkoušejte kávu s přesným původem

Peru - Edy Robles Sosa | Filtr : Balení 500 g
Druh: Arabica. Použití: Filtr. Varieta: Bourbon. Zpracování: Medové (honey)
673,0 Kč
Skladem ihned
Kávové předplatné : Balení 500 g Chuťová preference Espresso Délka předplatného 4 měsíce Frekvence odesílání balíček 1 do měsíce
1 822,0 Kč
Skladem ihned
Espresso směs 100% Barista – Kolumbie, Brazílie | Espresso : Balení 500 g
Druh: Arabica. Použití: Espresso. Varieta: Caturra, Castillo, Colombian. Zpracování: Naturální (suchá), Promytá (mokrá)
499,0 Kč
Skladem ihned
Brazílie - Sancoffee | Espresso : Balení 500 g
Druh: Arabica. Použití: Espresso. Varieta: Catuai, Catucai, Mundo Novo. Zpracování: Naturální (suchá)
500,0 Kč
Skladem ihned

Byl článek užitečný?

Průměrné hodnocení 0 / 5. Hodnocení: 0

Buďte první kdo ohodnotí..

Pražíme především výběrovou kávu a zajišťujeme služby pro kavárny a firmy.
Doporučujeme pro skvělou kávu
zrnková káva a kapsle
Výběrová káva čerstvě pražená káva a výběrové kapsle
předplatné kávy
Předplatné kávy procestujte kávové plantáže z kuchyně, s dopravou zdarma
Naše služby pro gastro

Spokojení zákazníci

95% spokojených zákazníků

Čerstvá káva

pražíme 10+ druhů káv

Vše pro přípravu kávy

70+ značek kávového vybavení

Doprava zdarma

při objednávce nad tisíc Kč